Disponibel inkomst

Disponibel inkomst

juni 27, 2021 Av av admin

Disponibel inkomst är den inkomst som du som person eller ditt hushåll använder till konsumtion och sparande. Disponibel inkomst är summan av inkomster och överföringar minus skatt.

Enkelt sagt, din disponibla inkomst är det som du får ut per månad att ”leva på”. Ifrån denna pott kan du förhoppningsvis lägga undan lite till sparande eller konsumera.

Disponibla inkomsten ökar

Generellt har den disponibla inkomsten för hushållen ökat under 2000-talet. Den ekonomiska standarden för familjerna har blivit nära 60% högre än inflationen under 2000-talet. Det vill säga det hushållen har förlorat i ekonomiskt värde på grund av våra pengars värdeminskning har vi inte bara lyft tillbaka till noll-punkten utan även ökat på ytterligare 60%.

Det finns vinnare

Vad tjänar du på detta? Det beror förstås också lite på vilken typ av familj du har, de som fått den bästa ökningen av sin disponibla inkomst är familjer med båda föräldrarna och två barn. Man räknar oftast med utgångspunkt i två vuxna och två barn och jämför sedan.

År 2016 var medianvärdet för den disponibla inkomsten för en sådan familj 51 000 kronor i månaden. År 1999 hade man 31 000 kronor att röra sig med, vilket innebär en ökning med 20 000 kronor fram till 2016. Två vuxna utan barn ökade på sin disponibla inkomst med 12 500 kronor under motsvarande period, minst ökade hushållen med en ensamstående vuxen med barn. Där ökade den disponibla inkomsten med 7000 kronor, trots att dessa hushåll mycket väl kan vara de som bäst behöver mer att röra sig med.

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga betyder förmågan att betala tillbaka det man lånar, ofta handlar det om att man vill köpa en bostad och banken vill känna till hur hög den disponibla inkomsten är.

Hushållen med de olika åldersgrupperna har förstås olika förutsättningar när man letar efter bostad. Det är skillnad mellan den som är ensamstående och de som är samboende och hur man som långivare ser på detta. Det finns också skillnader mellan män och kvinnor. Det finns dock ett tydligt samband mellan disponibel inkomst och ett positivt besked vad gäller lån. Ju mer du kan stärka den disponibla inkomsten desto större möjlighet har du att få lånet beviljat.

Ett par med två inkomster kommer naturligtvis att ha en stor fördel av detta, medan en ensamstående person inte kan få lika hög disponibel inkomst. Hur gör man då som ensamstående för att öka den disponibla inkomsten? Det bästa är att öka på den genom att leta bostad tillsammans med någon annan eller att den andra personen står med i låneansökan – vilket då innebär en ökad disponibel inkomst på samma sätt som sammanboende har.

Disponibel inkomst, arbetsmarknad och boende

Allt hänger ihop, och den disponibla inkomsten står i centrum både vad gäller hur mycket du har råd att konsumera och hur du bedöms vid exempelvis en låneansökan. Utvecklingen av jobb och arbetstillfällen är en viktig del i detta, eftersom du behöver ett jobb för att kunna öka på din disponibla inkomst för att kanske köpa en bostad.

Källförteckning:
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/battre-och-battre-ar-for-ar/
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/underlag-for-bostadsforsorjningen/efterfragan-pa-bostader/hushallens-inkomster-och-betalningsformaga/