Statlig insättningsgaranti – hur fungerar det?

Statlig insättningsgaranti

När banker och finansinstitut marknadsför sig berättar de ofta om hur de omfattas av den statliga insättningsgarantin. Men vad innebär den statliga insättningsgarantin egentligen, och är den verkligen ett kvalitetstecken på en bank eller på ett finansinstitut? Detta ska vi försöka reda ut åt dig.

Vad innebär den statliga insättningsgarantin?

Denna garanti innebär att personer som sätter in pengar hos banker och företag som omfattas av garantin har en viss garanti på att de kan få tillbaka sina pengar även om det skulle vara så illa att banken ifråga går i konkurs.Det är ju jättebra, men funkar detta verkligen?

Ja, det gör det. Dock finns det begränsningar gällande belopp och vilka konton som omfattas av en statlig insättningsgaranti, så det kan vara bra att det man skaffar verkligen omfattas innan man gör en insättning om man vill vara helt på den säkra sidan.

Är en statlig insättningsgaranti ett svenskt fenomen?

Nej, statliga insättningsgarantier finns i ett flertal länder, bland annat måste alla EU länder ha detta. Fenomenet uppstod först i USA på 1930-talet.

Vad gäller då för den svenska insättningsgarantin?

Den svenska insättningsgarantin ligger idag på 100 000 euro, upp till detta belopp gäller insättningsgarantin till 100 %. Alla normala bankkonton omfattas, men har man en väldigt ovanlig kontoform kan detta vara ett undantag. Både sparkonton, insättningskonton och transaktionskonton omfattas. Även utländska bankers filialer i Sverige omfattas av denna garanti. Det är Riksgäldskontoret som administrerar garantin, och denna garanti finansieras av avgifter som betalas av de berörda bankerna och instituten. Det är Finansinspektionen som avgör när insättningsgarantin träder in.

Är det då ett kvalitetstecken att en viss bank eller ett visst institut omfattas av den statliga insättningsgarantin?

Ja, det kan man säga, för det är inte alla som uppfyller de krav som ställs för att man ska omfattas. Vi rekommenderar därför alla att i första hand välja banker och andra institut som omfattas av denna garanti för sina sparpengar.