Ränta-på-ränta effekten

Ränta-på-ränta effekten

mars 11, 2021 Av av admin

Ränta-på-ränta-effekten innebär i korthet att du får avkastning på avkastningen, vilket på sikt kan ge stor utdelning.

Vi kan ta som exempel ifall du sätter in 100 kr på ett bankkonto med 10 % ränta per år. Då har du efter ett år 110 kr på kontot. Året därpå får du återigen ränta på dina 110 kr, vilket är på både din ursprungliga investering samt på den ränta som betalades ut efter det första året. Det innebär att du efter två år har 110 * 1,1 = 121 kr på ditt konto. Det kanske inte låter som någon jätteökning i sig, men det är först på längre sikt som effekten verkligen tar fart.

Det kan illustreras i en exempeltabell över olika årtal med en fast ränta. Vi tänker att vi har en grundinvestering på 20 000 kr, till en fast ränta eller avkastning på 4 % per år. Då har vi följande utveckling över den summan:

År I slutet av året

1 20 800
2 21 632
5 24 333
10 29 605
20 43 822
40 96 020

Det man kan se här ovan är att de första åren ger ett par tusenlappar i avkastning. Men ifall man låter pengarna ligga kvar på kontot eller i fonden till den typen av ränta eller avkastning så kommer pengarna att ha fördubblats på ca 20 år och efter 40 år har de nästintill femdubblats!

På lång sikt bygger man upp sitt kapital just genom ränta-på-ränta-effekten. Ifall du dessutom ökar ditt sparande genom att till exempel lägga in ytterligare pengar kanske varje månad eller varje år innebär det i slutändan ett betydligt högre belopp. Det är inte en metod som är rolig eller riskfylld utan mer att ha i åtanke för ett mer långsiktigt tänk som i framtiden ska bära frukt.

På lång sikt bygger man upp sitt kapital just genom ränta-på-ränta-effekten

Det kan vara bra att tänka på att det ofta är svårt att hitta någon vidare hög avkastning på vanliga sparkonton. Istället brukar det rekommenderas att investera i större bolag eller investmentbolag ifall man vill ha sitt kapital i aktier, alternativt större fonder ifall man föredrar det. Det handlar mycket om att sprida sina risker inom många olika sektorer.

En utmaning är att återinvestera de eventuella utdelningarna man får. Det kan vara lätt att plocka ut sina vinster och se det som en extra bonus. Men att ha kvar pengarna i sina olika investeringar är det som ger verklig effekt över tid.

Sammanfattningsvis innebär ränta-på-ränta-effekten att ifall man tänker långsiktigt så krävs det inte alltför stora summor pengar för att beloppet, rätt investerat, ska växa sig stort i det långa loppet. Gör månads- eller årsvist sparande så ökar det slutgiltiga beloppet dessutom betydligt. Ifall du exempelvis:

– Sparar 1000 kr per månad utöver grundinvesteringen på 20 000 kr.
– Får en genomsnittlig ränta på 4 % per år.
– Räknar med att spara under en period på 40 år.

Då blir det slutgiltiga beloppet för det sparandet 1 281 944 kr.

Det kan måhända vara svårt att spara undan 1000 kr varje månad. Men principen blir ändå att avkastningen på avkastningen ger fina resultat på lång sikt!